สถานประกอบการ

กลุ่มเกษตรบ้านหนองบง

ที่อยู่

ุ62000 89 หมู่ที่ 21 บ้านหนองบง โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร

เบอร์โทร

0966677414

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กลุ่มเกษตรบ้านหนองบง
จังหวัด : กำแพงเพชร

70 บาท / กิโลกรัม