สถานประกอบการ

กลุ่มข้าวฮางงอกบ้านหนอบัวสร้าง

ที่อยู่

47230 27 หมู่ 12 บ้านหนองบัวสร้าง อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร

เบอร์โทร

0857454955

สินค้าทั้งหมด

ข้าวฮางงอกอินทรีย์

สถานประกอบการ : กลุ่มข้าวฮางงอกบ้านหนอบัวสร้าง
จังหวัด : สกลนคร

80 บาท / กิโลกรัม