สถานประกอบการ

กลุ่มเกษตรอัตลักษณ์กำแพงเพชร

ที่อยู่

ุ62210 53 หมู่ที่ 6 บ้านกระบวยทอง เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร

เบอร์โทร

0913944673

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กลุ่มเกษตรอัตลักษณ์กำแพงเพชร
จังหวัด : กำแพงเพชร

80 บาท / กิโลกรัม