สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น

ที่อยู่

62130 90 หมู่ 5 ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร

เบอร์โทร

0899072052

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น
จังหวัด : กำแพงเพชร

80 บาท / กิโลกรัม