สถานประกอบการ

กลุ่มผลิตข้าวฮางงอกบ้านน้อยจอมศรี

ที่อยู่

47000 222 หมู่ 4 ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร

เบอร์โทร

0656541589

สินค้าทั้งหมด

ข้าวฮางอินทนิล

สถานประกอบการ : กลุ่มผลิตข้าวฮางงอกบ้านน้อยจอมศรี
จังหวัด : สกลนคร

80 บาท / กิโลกรัม