สถานประกอบการ

เกษตรอินทรีย์บ้านใหม่ลำปาง

ที่อยู่

62180 64หมู่ที่7 บ้านบ้านใหม่ลำปาง คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร

เบอร์โทร

0891642495

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : เกษตรอินทรีย์บ้านใหม่ลำปาง
จังหวัด : กำแพงเพชร

80 บาท / กิโลกรัม

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : เกษตรอินทรีย์บ้านใหม่ลำปาง
จังหวัด : กำแพงเพชร

80 บาท / กิโลกรัม