สถานประกอบการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ม.24

ที่อยู่

ุ62180 42 หมู่ที่ 24 บ้านคลองใหญ่ใหม่ คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร

เบอร์โทร

0932939377

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ม.24
จังหวัด : กำแพงเพชร

100 บาท / กิโลกรัม