สถานประกอบการ

ข้าวแต๋นเพลินจิตร

ที่อยู่

52100 24 หมู่ 2 บ้านทุ่มม่านเหนือ บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง

เบอร์โทร

0861966448

สินค้าทั้งหมด

ข้าวแตนเพลินจิตร

สถานประกอบการ : ข้าวแต๋นเพลินจิตร
จังหวัด : ลำปาง

80 บาท / กิโลกรัม