สถานประกอบการ

กลุ่มเกษตรยั่งยืนปางมะค่า

ที่อยู่

ุ62140 89/1 หมู่ที่ 14 บ้านปางมะค่า ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร

เบอร์โทร

0816045323

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก กลุ่มเกษตรยั่งยืนปางมะค่า

สถานประกอบการ : กลุ่มเกษตรยั่งยืนปางมะค่า
จังหวัด : กำแพงเพชร

110 บาท / กิโลกรัม