สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวฮากงอก

ที่อยู่

47230 151 หมู่ 3 บ้านโนนกุง เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร

เบอร์โทร

0856074650

สินค้าทั้งหมด

A&P ข้าวฮางงอก

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวฮากงอก
จังหวัด : สกลนคร

80 บาท / กิโลกรัม