สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรเมืองหวันโลก

ที่อยู่

ุ64110 43/3 หมู่ที่ 4 บ้านสนามบินเก่า ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย

เบอร์โทร

0896437630

สินค้าทั้งหมด

กล้วยอบม้วนเยาวมณี

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรเมืองหวันโลก
จังหวัด : สุโขทัย

180 บาท / กิโลกรัม