สถานประกอบการ

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแม่บ้านโคกสว่าง

ที่อยู่

37120 หมู่ที่ 9 บ้านโคกสว่าง ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ

เบอร์โทร

0610725330

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปการเกษตรแม่บ้านโคกสว่าง

สถานประกอบการ : กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแม่บ้านโคกสว่าง
จังหวัด : อำนาจเจริญ

120 บาท / กิโลกรัม