สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านเขาโต๊ะบุญ

ที่อยู่

93110 60/1 หมู่ที่ 4 บ้านเขาโต๊ะบุญ แพรกหา ควนขนุน พัทลุง

เบอร์โทร

0831148085

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านเขาโต๊ะบุญ
จังหวัด : พัทลุง

100 บาท / กิโลกรัม