สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรดอนทอง

ที่อยู่

18210 52 หมู่ที่ 5 บ้านดอนทอง ดงตะงาว ดอนพุด สระบุรี

เบอร์โทร

0859966767

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรดอนทอง
จังหวัด : สระบุรี

80 บาท / กิโลกรัม