สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกบ้านนางอยโพนปลาโหล

ที่อยู่

47260 145 หมู่ 4 บ้านนางอย เต่างอย เต่างอย สกลนคร

เบอร์โทร

0874266301

สินค้าทั้งหมด

ข้าวกล้องงอก

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกบ้านนางอยโพนปลาโหล
จังหวัด : สกลนคร

80 บาท / กิโลกรัม