สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยายดาพัฒนาและกลุ่มสตีอาสา

ที่อยู่

24000 146 บ้านยายดา หมู่ 3 ตะพง เมืองระยอง ระยอง

เบอร์โทร

0870310207

สินค้าทั้งหมด

กะปิกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาและกลุ่มสตรีอาสา

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยายดาพัฒนาและกลุ่มสตีอาสา
จังหวัด : ระยอง

200 บาท / กิโลกรัม