สถานประกอบการ

กลุ่มข้าวแตนนางเล็ดน้ำแตงโม

ที่อยู่

62180 338 หมู่ 21 บ้านทุ่งแก้วนาขวัญ คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร

เบอร์โทร

0871942173

สินค้าทั้งหมด

ข้าวแต๋นวรวิมล

สถานประกอบการ : กลุ่มข้าวแตนนางเล็ดน้ำแตงโม
จังหวัด : กำแพงเพชร

190 บาท / กิโลกรัม