สถานประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเคหะกิจสันเก้ากอม

ที่อยู่

- หมู่ที่ 6 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก

เบอร์โทร

0000000006

สินค้าทั้งหมด

กล้วยอบน้ำผึ้ง สูตรดั้งเดิม

สถานประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านเคหะกิจสันเก้ากอม
จังหวัด : ตาก

40 บาท / 220 กรัม