สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารพื้นบ้านสารอาหารครบถ้วนสูตรไทยใหญ่และชนเผ่าอำเภอปาย

ที่อยู่

58130 271 หมู่1 เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน

เบอร์โทร

0818933649

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารพื้นบ้านสารอาหารครบถ้วนสูตรไทยใหญ่และชนเผ่าอำเภอปาย
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน

200 บาท / กิโลกรัม