สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางทิพย์

ที่อยู่

47120 48 หมู่ 9 บ้านกุดจิก นาคำ วานรนิวาส สกลนคร

เบอร์โทร

0935044842, 0933569036

สินค้าทั้งหมด

ข้าวฮางทิพย์

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางทิพย์
จังหวัด : สกลนคร

100 บาท / กิโลกรัม