สถานประกอบการ

กล้วยอบธัญพืชบ้านวังคัน

ที่อยู่

58120 11/3 บ้านวังคัน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

เบอร์โทร

0622710084

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กล้วยอบธัญพืชบ้านวังคัน
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน

100 บาท / กิโลกรัม