สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านเก่า

ที่อยู่

42120 50 นาหอ ด่านซ้าย เลย

เบอร์โทร

0879484459

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านเก่า
จังหวัด : เลย

140 บาท / กิโลกรัม