สถานประกอบการ

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพ GAP

ที่อยู่

36000 300 หมู่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

เบอร์โทร

0895339351

สินค้าทั้งหมด

ข้าวชัยภูมิ

สถานประกอบการ : เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพ GAP
จังหวัด : ชัยภูมิ

55 บาท / กิโลกรัม