สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนท่ากระพี้เกษตรปลอดภัย

ที่อยู่

72130 174 หมู่ 9 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี

เบอร์โทร

0639149565

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนท่ากระพี้เกษตรปลอดภัย
จังหวัด : สุพรรณบุรี

140 บาท / กิโลกรัม