สถานประกอบการ

กลุ่มสัมมาชีพชุมชนโปร่งเก้งพัฒนา

ที่อยู่

76120 157 หมู่ที่ 8 บ้านโป่งเก้ง ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ เพชรบุรี

เบอร์โทร

0810186153

สินค้าทั้งหมด

กล้วยอบตะวันยิ้ม

สถานประกอบการ : กลุ่มสัมมาชีพชุมชนโปร่งเก้งพัฒนา
จังหวัด : เพชรบุรี

100 บาท / กิโลกรัม