สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว

ที่อยู่

43130 150 หมู่ 1 บ้านโพธิ์ตาก โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย

เบอร์โทร

0807403252

สินค้าทั้งหมด

ข้าวฮางงอก

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว
จังหวัด : หนองคาย

80 บาท / กิโลกรัม