สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์สวนฟุ้งขจร

ที่อยู่

12170 29 หมู่ที่ 3 บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี

เบอร์โทร

0957018925

สินค้าทั้งหมด

กล้วยอาบแดด

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์สวนฟุ้งขจร
จังหวัด : ปทุมธานี

180 บาท / กิโลกรัม