สถานประกอบการ

กลุ่มสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะร่วมใจ

ที่อยู่

53120 35/4 หมู่ที่ 3 บ้านเกาะ บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์

เบอร์โทร

0869281803

สินค้าทั้งหมด

ทองม้วนสมุนไพร

สถานประกอบการ : กลุ่มสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะร่วมใจ
จังหวัด : อุตรดิตถ์

150 บาท / กิโลกรัม