สถานประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านนาเลา

ที่อยู่

47260 9 หมู่ 6 บ้านนาเลา บึงทวาย เต่างอย สกลนคร

เบอร์โทร

0817457466

สินค้าทั้งหมด

นางไรซ์ ข้าวฮางสกลนคร

สถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านนาเลา
จังหวัด : สกลนคร

70 บาท / กิโลกรัม