สถานประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด

ที่อยู่

53210 113/3 หมู่6 บ้านป่าแดด ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์

เบอร์โทร

0864476658

สินค้าทั้งหมด

กล้วยตาก

สถานประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด
จังหวัด : อุตรดิตถ์

80 บาท / กิโลกรัม